3 ugers forløb for pårørende til misbrugere, stressramte og kronisksyge.

 

Når der opstår udfordringer i familien med misbrug, stress og kronisk sygdom, så er det største fokus oftest på misbrugeren, den stressramte eller den kronisksyge. 

MEN det er hele familien der bliver ramt, når vi oplever udfordringer af den art. Derfor er det også vigtigt at have fokus på de pårørende.

Når vi er pårørende – så bliver hele familien ramt – Alle lider og kæmper, men ofte så bliver de pårørende ikke anset som, at de også har brug for hjælp, støtte eller bare mulighed for sparring i en svær situation.

Jeg plejer at sige – at den pårørende er den eneste motor i familien der kører.

Hvis først denne motor sætter ud i familien – så ser det sort ud – så begynder korthuset at falde.n

Hvem er det for:

Det er for dig, som er pårørende til en misbruger, stressramt eller kronisksyg.

Det er for dig, der mærker din smerte og har kæmpet længe.

Det er for dig der ønsker at blive set og støttet.

Det er for dig der er klar til at mærke dine behov.

Det er for dig, der er klar til, at ændre på nogle rutiner – netop for at få glæde, ro og balance i livet igen.

Det er for dig der er træt af, at skulle opfylde andres behov først og træt af, at være på ”vagt” hele tiden.

Det er for dig der ønsker ro i familien igen, hvor der er plads til alle.

Drømmer du om: 

at få mere tid og plads til dig

at slippe for hele ansvaret og arbejdsbyrden

at slippe for altid at skulle yde mere end 50% af indsatsen

at have god samvittighed over at bruge tid og penge på dig selv

at føle dig fortjent til at modtage hjælp, støtte og gaver

Så kom med på et forløb på 3 uger hvor du får redskaber til at vende din situation til et liv du drømmer om - et liv hvor der er plads til dig og dine ønsker

 

Hvad får du:

Overblik over din situation og redskaber til, at komme videre på en god måde.

Lukket fortroligt forum – med mulighed for sparring fra mig og andre i gruppen. Jeg sætter rammerne for en god gruppeenergi og der er utrolig meget værdi af både viden og støtte i en sådan gruppe. 

Lydfiler og skrifteligt materiale.

1 x Q and A live call – hvor du har mulighed for, at stille alle de spørgsmål du måtte have.