konsekvenserne ved en stressramt medarbejder!

 
5fnmwej4taa-helloquence.jpg

 

Fakta om stress

 • Stress er en overbelastningsgrad, der kan ramme alle, stress kan føre til en længere eller kortere sygemelding afhængig af omstændighederne.
 • Stress er ikke et udtryk for travlhed, for man kan sagtens have travlt uden at få stress og omvendt.
 • 35.000 danskere er sygemeldt på baggrund af stress hver dag.
 • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet
 • 1,5 millioner ekstra fraværsdage i DK pr. år på baggrund af stress. 
 • 140.000 fuldtidsstillinger rammes hvert år i DK af stress.
 • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.

 

Hvordan spotter du stress hos en medarbejder?

 • Adfærdsmæssige ændringer
 • Psykiske ændringer
 • Mere distræt/glemsom/kan ikke overskue ting
 • Overholder ikke aftaler
 • Kommer ofte for sent eller i sidste øjeblik
 • Isolerer sig
 • Faldende produktivitet
 • Yder en meget stor arbejdsindsats
 • Mere syg end sædvanlig
 • Mangler fritidsinteresser
 • Lange arbejdsdage
 • Hyppige mails om aftenen og i weekenden
 
hpjsku2uysu-carlos-muza.jpg

Hvad kan du som leder gøre?

 • Gennemskue de tidlige stresssymptomer hos en medarbejder og handle derefter.
 • Det er afgørende på mange parametre, at vælge den rette hjælp til en stressramt medarbejder for, at undgå en længerevarende sygemelding.  
 • Vær opmærksom på, at mange sætter lighedstegn mellem, at være et godt menneske og være en god medarbejder. Derfor kan en medarbejder prøver at skjule sine stresssymptomer for ikke, at blive "udstødt" af flokken.
 • Vær opmærksom på "arbejdsnarkomanerne" om de i virkeligheden er i gang med en balancegang for undgå et identitetskollaps. 
 • Viden om at stress er individuelt fra person til person og ved, at stress kan ramme ALLE uanset personlighed. 
 • Ved at det kræver ressourcer, at bibeholde en potentielt stresssygemelding af en medarbejder på arbejdspladsen for at undgå en sygemeldingen. Ligeledes at få en stresssygemeldt medarbejder tilbage efter endt sygemelding. 
 

Hvad koster det, at have en medarbejder med ubehandlet stress?

UDGIFTEN PÅ EN MEDARBEJDER DER BRÆNDER UD PGA. STRESS OG FORLADER VIRKSOMNEDEN EFTER 6 MÅNEDER.

Hvad koster det at erstatte en langtidssygemeldt medarbejder?

HAR DU PERSONALEANSVARET FOR EN STRESSRAMT MEDARBEJDER?

SÅ VIL DU ALTID KUNNE OPNÅ BESPARELSER VED, AT VÆLGE DEN RIGTIGE HJÆLP FRA STARTEN.

 

For faktum er, at bliver en stresssituation gennemskuet tidlig i forløbet og der bliver taget hånd om medarbejderen med det samme, så vil det være en gevinst for begge parter.

Lad mig lige kort forklare hvorfor!

 Ved at tage hånd om situationen, når stress opstår hos en medarbejder, så opnås:

 • Besparelser på lønudgifter
 • Større effektivitet 
 • Bedre kvalitet af arbejdet
 • Bedre trivsel og arbejdsmiljø
 • Mindre sygefravær
 • Stabile medarbejdere
 • Mindre smittende adfærd blandt ledere og medarbejdere
 • Færre fejl og eventuelt ulykker
 • Medarbejderen bliver bedre til, at klare udfordringer og sociale relationer på arbejdspladsen
 • Færre konflikter og samarbejdsproblemer

 

 

Ønsker du mere information eller afklaring i forhold til dig selv eller en medarbejder, så kontakt mig her,

Se muligheden for stressgruppeforløb, 

Personlig stresscoaching og eventuelt afklaring kan bookes her,