Når STRESS smitter!

Jeg har lyst til, at sætte fokus på det, at STRESS "smitter". 

Stress smitter

Stress smitter

Når du er stressramt og måske endnu ikke bevidst om det, så breder "stressen" sig som ringe i vandet rundt om dig.

For stress smitter - var du opmærksom på det? 

 

Den smitter fra,

  • Voksen til barn
  • Kollega til kollega
  • Leder/chef til medarbejder
  • Partner til partner
  • lærer til elever

Ja, der er mange flere kombinationer. 

Jeg vælger, at sætte særligt fokus på dig som er stressramt, men ikke fuldt bevidst om det, idet når du er bevidst om, at du er ramt af STRESS, så har du mulighed for. at gøre noget ved det.

Det er som bekendt det vi vælger, at fokuserer på, at vi ser. (Vi kender vel alle samme det, at vi ønsker os noget bestemt og pludselig ser vi det alle vejne)

Så undre du dig over, at dine børn pludselig reagerer anderledes end de plejer, mere kede af det, havner mere i konflikter, mere opfarende, mere urolig og sover måske dårligere eller har svært ved at falde i søvn - SÅ TAG ET TJEK PÅ DIG SELV.

ER du leder/chef og undre dig over, at der er mange sygemeldinger i din gruppe. Måske er der ligefrem medarbejdere der bliver sygemeldt med STRESS, der kan være dårlig stemning, flere konflikter, pres på opgaver og deadlines. Højspændt atmosfære og måske dårligt psykisk arbejdsmiljø. - Hvis det kunne være din virkelighed - SÅ TAG ET TJEK PÅ DIG SELV.

Partner til partner stress, er noget der nemt kan opstå i de forhold, hvor den ene part bliver ramt af stress. Når den ene part bliver ramt af stress, så vil der især, hvis der en sygemelding ind over, være ekstra opgaver/arbejdsbyrde pålagt den "raske" part. Det kan/vil i en periode, være nødvendig, at den anden part overtager nogle af de opgaver som den stressramte ikke magter.  Det der så kan opstå er at man som partner ikke får afstemt hvad der er muligt/nødvendigt at aftale. Her tænker jeg på gøremål, forventninger til hinanden, hvilke regler der gælder under sygemeldingen o.s.v. Generelt så er der risiko for at kommunikationen kan gå i stå imellem partnerne fordi ingen af dem har overskud til andet end det de nu kan for at "overleve". Hvis ikke den "raske" part får sine "batterier" ladet op, sagt fra eller får bedt om hjælp til, at klare de ekstra opgaver, så er der et stor risiko for, at også den "raske" part bliver ramt af STRESS i større eller mindre omfang. - SÅ TAG ET TJEK PÅ DIG SELV

Sådan er der mange eksempler på, at stress smitter. 

Det eneste og den førte DU kan gøre, er at tage ansvar på DIN STRESS. Tag et realistisk blik på dig selv og din situation, hvis du synes at noget "støjer" i dit liv. 

Hvis du er ramt af stress - så er de "signaler" du sender ud til din verden/omgangskreds energier der er "mærket" med stress. Det er lidt ligesom at have fået en forkert radiokanal med for meget støj på - det er der ingen der kan holde ud af høre på i længden. 

SÅ TJEK DIG SELV OG TAG ANSVAR FOR DIN STRESS. 

Vil du vide mere eller have klarlagt hvilke muigheder DU har, så har du lige nu mulighed for en GRATIS sparringssession. 

Du skal blot bruge dette link 

Du er velkommen til at give besked til andre der kunne have gavn af informationen. 

Kærligst

Sofia