Børn kan da ikke få stress!

Børn og stress

Børn og stress

Er det en myte eller en sandhed at børn ikke kan få stress? 

Nogen vil måske mene, at det er pjat - børn er børn og ja nogle børn har udfordringer - men det kommer de over.

Andre vil måske sige - ja det kan de godt og så ellers fortælle en masse ting. 

Så hvad er sandheden - hvad tror du?

Jo børn kan også få stress.

ligesom vi voksne kan blive ramt af stress - så gælder det også for vores børn. 

 

Måske? er det bare lidt overset? 

Hvis du er forældre til et barn - havde du så tænkt denne tanke? 

Som hovedregel så har vi som forældre en RIGTIG god intuition, når det angår vores børn og deres trivsel. Vi kender vores børn godt og har nogle dybe bånd til dem og kender deres reaktionsmønstre. 

DER hvor det kan ændre sig er i de situationer, hvor vi som forældre selv har en hverdag som er presset og/eller der hvor vi kan komme i tvivl om de signaler vi ser og tolker er rigtige.  

Stresssignaler for børn ligner i mange tilfælde de signaler vi som voksne også får, signaler som,

 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Ondt i maven
 • Trækker sig socialt (fra kammeraterne)
 • Svimmelhed
 • Anspændthed
 • Mere ked af det
 • Sover dårligt eller for lidt
 • Svært ved at koncentrerer sig
 • Aggressiv, opfarende, mere sur end normalt

Dette kan være nogle af signalerne, der kan også være andre der ikke er nævnt her.

Børn er meget afhængig af, at vi som voksne opdager signalerne tidligt i forløbet, da de ikke selv har mulighed for at ændre dette. De har ingen handlemuligheder og kan have meget svært ved at se sig ud af deres egen situation, som derved skaber yderligere bekymringer. 

Børne kan ikke overskue konsekvenserne ved en stressbelastning og kan ikke selv finde egnede og brugbare løsninger til, at løse situationen. DERFOR er børn mere sårbare end voksne med stress. De er afhængige af, at vi voksne læser deres situation og signaler rigtigt. 

Min påstand er, at mange børn får "mærkater" påsat sig som bunder i stress og ikke alle mulige andre diagnoser og sygdomme. HVIS bare deres signaler var "opdaget" i tide og behandlet/reageret derefter. 

Noget af det første vi som voksne kan gøre er, at se på vores egen stresssituation. 

Hvordan har vi det?

Kan vi genkende nogle af signaler selv?

Børn har ofte en forsinket reaktionstid i forhold til, at reagerer på de eventuelle stresssorer/årsager de oplever i deres liv.

Eksempelvis kan en skilsmisse godt påvirke/udløse stress hos barnet længere tid efter og hvor vi som voksne måske er komme så meget videre i processen, at vi helt overset, at det kunne være årsagen.  Børn vil altid ønske at deres forældre kunne forblive sammen, eller i det mindste tale ordentlig sammen. 

Et andet eksempel er de lange institutionsdage, om det så er vuggestue/børnehave eller skolen/SFO. De lange dage kan være en belastning og en udfordring for vores børn.  Der kan opstå konflikter, larm, store grupper og generelt mistrivsel, som børnene ikke selv kan komme ud af eller ændre.

Stress smitter, så hvis vores børn omgås voksne der er stresset, så påvirker det også vores børn. Så hvis vi som forældre er stresset eller andre voksne - pædagoger, lærer, trænere som de omgås, så vil det påvirke børnene. 

Eksempeltvis så kan mange skift i personalegrupperne - så som nye lærer, mange vikarer, udskiftning af pædagoger og generelt mange skift skabe en utryghed hos børnene og det kan meget tit aflæses i børnenes reaktionsmønstre/stresstilstand. 

Så hvad kan du gøre? 

 • Blive bevidst om din egen stresstilstand
 • Komme i øjenhøjde med barnet
 • Bevidst nærvær med barnet 
 • Skabe tryghed
 • Blive bevidst om den underliggende årsag til barnets stresstilstand
 • Ændre situationen for barnet - barnet er afhængig af, at vi voksne gør det/ser det

Vi kan i nogle situationer godt fejlfortolke, hvad vores barn har brug for. Det kan være, at vi kaster os over at skære ned på fritidsaktiviteter. Vi kan fejlagtigt tro, at det er det der stresser vores barn. MEN vi kan sagtens have "travlt" uden at blive stresset og børn har også behov for at lave noget, hvor de bliver fyldt op med gode og sjove oplevelser og energi. 

Vi skal som voksne finde ind til kernen af årsagen - så vil vi automatisk også løse andre adfærdsmæssige mønstre og symptomer. 

 

Lad os gøre livet for vores børn og os voksne - til et liv, hvor der er balance, ro, nærhed og tryghed.

Således kan vi skabe at det vi gerne vil med livet. 

 

Du er selvfølgelig altid velkommen til, at tage kontakt til mig, hvis du gerne vil have vendt din situation og dine muligheder. 

Ønsker dig en dejlig dag.

Kærligst

Sofia